Welcome To Our Company!
It's Nice To Meet You
Tell Me More

บริการ

เราให้บริการด้านวิศวกรรมที่หลากหลาย

งานทาง/HIGHTWAY

จากประสบการณ์ในการสร้างถนนมากว่า 40ปีผลงานที่ผ่านจึงเป็นที่พอใจ และไม่มีปัญหาถนนพังหลังการสร้าง

งานเขื่อน ฝาย / DAM WEIRS

ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งภายจากทุกฝ่าย ทั้งคุณภาพ ภูมิทัศน์ โครงสร้าง เป็นที่เลื่องลือ ถึงความสามารถ

งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต / ASPHALTIC CONCRETE WORKS

มีความชำนาญและเครื่องมือที่ครบครัน มีคุณภาพและทีมงาน ที่เชี่ยวชาญด้านปูยางรวดเร็วและมีคุณภาพ

งานสนามบิน / AIRPORTS

สนามบินจังหวัดและระดับประเทศ มีผลงานเป็นที่ยกย่องทั้งในและต่างประเทศ

งานอาคาร / BUILDINGS

ทีมงาน ที่พร้อมทำงานและชำนาญทั้งออกแบบที่สวยงาม โครงสร้างในราคาที่คุ้มค่า ซื่อตรง

งานประปา / WATERWORKS

วางท่อ ระบบเมือง จากทีมงานที่เชี่ยวชาญ ชำนาญ รวดเร็ว ไม่เกิดปัญหาภายหลังจากเสร็จงาน

งานบำบัดน้ำเสีย&งานระบายน้ำ

ระบบบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะมูลฝอยสร้างผลงาน ทั้งของทางรัฐบาล และงานเอกชน

งานสะพาน / BRIDGES

ได้รับทั้งงานระดับชาติและภายในประเทศ เป็นที่เชื่อถือมากว่า 40 ปี

งานสวนสาธารณะ / PUBLIC PARK

ทั้งงานของหลวงและงานของเอกชน สวนสาธารณะ

Portfolio

ส่วนหนึ่งของผลงานที่ผ่านมา

งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง และอาคารประกอบ

งานประปา / WATERWORKS

Telecomunication enter นนทบุรี

งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต / ASPHALTIC CONCRETE WORKS

ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)

งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต / ASPHALTIC CONCRETE WORKS

สะพานพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต / ASPHALTIC CONCRETE WORKS

ฝายลำเซเบย อำนาจเจริญ

งานเขื่อน ฝาย / DAM WEIRS

ฝายทดน้ำมหาสารคาม มหาสารคาม

งานเขื่อน ฝาย / DAM WEIRS

โครงการพลังน้ำคลองทุ่งเพล จันทบุรี

งานเขื่อน ฝาย / DAM WEIRS

ทางหลวง สายอุดร-หนองคาย ช่วง 1

งานทาง/HIGHTWAY

ทางหลวง กรุงเทพ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย์)

งานทาง/HIGHTWAY

ระบบระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสีย กลุ่ม 3 พื้นที่ 9

งานบำบัดน้ำเสีย&งานระบายน้ำ

สถานีสูบน้ำเสีย บึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น

งานบำบัดน้ำเสีย&งานระบายน้ำ

ระบบระบายน้ำ รวบรวม และบำบัดน้ำเสีย ขอนแก่น

งานบำบัดน้ำเสีย&งานระบายน้ำ

ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย&งานระบายน้ำ

ทางหลวงกรุงเทพ ชลบุรี ( มอเตอร์เวย์)

งานสวนสาธารณะ / PUBLIC PARK

สะพานข้ามทางรถไฟ นครราชสีมา

งานสวนสาธารณะ / PUBLIC PARK

สะพานข้าม แม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก

งานสวนสาธารณะ / PUBLIC PARK

สวนสาธารณะ หนองประจักษ์ อุดรธานี

งานสวนสาธารณะ / PUBLIC PARK

ทางหลวง หมายเลข3 อ.สัตหีบ-ระยอง

งานทาง/HIGHTWAY

ทางหลวงกรุงเทพ ชลบุรี (มอเตอร์เวย์)

งานสะพาน / BRIDGES

สะพานข้ามทางรถไฟ นครราชสีมา

งานสะพาน / BRIDGES

สะพานข้าม แม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก

งานสะพาน / BRIDGES

ทางหลวงชลบุรี - พัทยา สายใหม่ (งานสะพานในสายทาง)

งานสะพาน / BRIDGES

โครงการประปา จอ-หอ นครราชสีมา

งานประปา / WATERWORKS

PITH 505 ถนน รามอินทรา กทม.

งานประปา / WATERWORKS

NIPT (B) กำแพงเพชร 2 กทม.

งานประปา / WATERWORKS

โครงการประปา บ้านฉาง จ.ระยอง

งานประปา / WATERWORKS

ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูแห่งใหม่

งานอาคาร / BUILDINGS

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

งานอาคาร / BUILDINGS

อาคารสูติ - นรีเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี

งานอาคาร / BUILDINGS

อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี

งานอาคาร / BUILDINGS

อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากเกร็ด นนทบุรี

งานอาคาร / BUILDINGS

อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อุดรธานี

งานอาคาร / BUILDINGS

ท่าอากาศยานกรุงเทพ

งานสนามบิน / AIRPORTS

ท่าอากาศยานอุดรธานี

งานสนามบิน / AIRPORTS

ท่าอากาศยานกระบี่

งานสนามบิน / AIRPORTS

ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)

งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต / ASPHALTIC CONCRETE WORKS

งานสะพานพระราม 3

งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต / ASPHALTIC CONCRETE WORKS

ทางด่วน สายอโศก - ศรีนครินทร์ ช่วง D

งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต / ASPHALTIC CONCRETE WORKS

Products

เป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

About

เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้ง

นายธีระ ธนศรีวนิชชัย

นายชาญ ธนศรีวนิชชัย

นายพงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย

 • START

  2507

  จุดเริ่มต้น

  ในปี 2507 บริษัทไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด ได้ถือกำเนิดโดยความร่วมมือของ 3 พี่น้องคือ นายธีระ ธนศรีวนิชชัย นายชาญ ธนศรีวนิชชัย และ นายพงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยวัฒน์อุดรธานี

 • CHANGE

  2522

  เปลี่ยนแปลง

  ต่อมาเปลี่ยนเป็น บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทางจำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2522 ทะเบียนเลขที่ 0415522000101

 • GROWTH

  2532

  เติบโต

  ก่อตั้งบริษัทในเครือเพิ่มเติมอีก 3 บริษัท คือ บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์

 • Be Part
  Of Our
  Story!

  ปัจจุบัน

  เราไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นเรื่อยๆในอนาคต

ทะเบียนการประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อมูลการเสียภาษี

ปี ประเภทภาษี วันที่ยื่น ครบถ้วนตามแบบที่ต้องยื่น ยื่นแบบตามเวลาที่กำหนด
2566 ภาษีเงินได้ 06/06/2567 ครบถ้วน เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2565 ภาษีเงินได้ 02/06/2566 ครบถ้วน เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2564 ภาษีเงินได้ 06/06/2565 ครบถ้วน เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบการเงินปี 2566

นโยบายต่างๆ

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนฯ

ลำดับ ช่องทางการแจ้งเบาะแส ช่องทางการติดต่อ ผู้รับเรื่อง
1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email: thaiwatpathum@gmail.com คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัท
2 ไปรษณีย์ จดหมายปิดผนึกและระบุว่า “ลับเฉพาะ” จ่าหน้าซองถึง
สำนักตรวจสอบ บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด
ที่อยู่ 106 หมู่ที่ 7 ถนนวงแหวนบางบัวทอง-ปทุม
ตำบลบางเดื่ออำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
สำนักตรวจสอบ
3 ศูนย์แจ้งข้อมูล/ Hotline โทรศัพท์ 02-150-1818 สำนักตรวจสอบ
4 สื่อออนไลน์ของบริษัทฯ www.thaiwatengineering.co.th สำนักตรวจสอบ

ผู้บริหาร

นายชาญ ธนศรีวนิชชัย

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ก่อตั้ง และผู้บริหาร ตั้งแต่ปี 2522

นางสมจิตร ธนศรีวนิชชัย

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหาร ตั้งแต่ปี 2555

นายปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหาร ตั้งแต่ปี 2566

โครงสร้างองค์กร

ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อ

สำนักงานใหญ่จังหวัดอุดรธานี

114/3 หมู่ 7 ต. หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

โทรศัพท์

0-4224-8610-2 0-4232-4287-92

โทรสาร

0-4224-9383

อีเมลล์

info@thaiwatengineering.co.th

พิกัดที่ตั้ง

17.3944, 102.7947

สำนักงานปทุมธานี

106 หมู่ที่ 7 ถนนวงแหวนบางบัวทอง - ปทุม ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์

0-2150-1818

โทรสาร

0-2157-2842

อีเมลล์

thaiwatpathum@gmail.com

พิกัดที่ตั้ง

14.00565, 100.45368